Finish Glansemiddel - 100 % Bedre Tørking*

Finish Daredevil Rinseaid 400Ml

Fjerner alle matrester og vanndråper – og etterlater en strålende glans! Rester av mat og oppvaskmiddel kan sette seg på serviset under oppvaskprosessen og etterlate flekker. Samtidig er vått servise etter oppvasken et velkjent og irriterende problem, da det ofte er nødvendig å tørke serviset for hånd i etterkant. Finish Glansemiddel virker i maskinens siste oppvaskfase. Glansemiddelet forhindrer at vann eller rester av mat og oppvaskmiddel blir sittende – og gir deg et tørt og skinnende servise, rett fra maskinen!

  • Fjerner matrester
  • Kortere tørketid
  • Forhindrer vannmærker
  • Beskytter serviset
  • Gir en skinnende ren oppvask

*Dobbelt så god tørking når Finish skyllemiddel brukes sammen Finish AiO enn når Finish AiO brukes alene.

Finish Daredevil Rinseaid 400Ml