Fortsätt till huvudinnehåll

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Privacy policy

 

www.finishinfo.se

RECKITT – GLOBALT INTEGRITETSMEDDELANDE

 

 

Välkommen till detta globala integritetsmeddelande från Reckitt (”Integritetsmeddelande”).

Vi är starkt engagerade i arbetet med att skydda din integritet. Det här integritetsmeddelandet gäller alla våra varumärken globalt och beskriver hur vi samlar in, använder, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter och respekterar alla rättigheter som du har enligt lokala lagar.

I det här integritetsmeddelandet avser benämningarna ”vi”, ”oss” och ”våra” de företag som ingår i koncernen Reckitt.

Eftersom det här integritetsmeddelandet gäller globalt kan det förekomma skillnader från land till land i vårt sätt att samla in, använda eller vidarebefordra dina personuppgifter. I sådana fall kommer vi att informera om alla specifika processaktiviteter som förekommer i ditt land.

Dina personuppgifter kontrolleras av Reckitt Group plc (med registrerat huvudkontor på adressen 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Storbritannien, Europa) eller vårt Reckitt -företag i ditt land. Företaget som samlar in, bearbetar och delar dina personuppgifter på den här webbplatsen är: RB Hygiene Home Nordics A/S, Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg, Danmark.

Mer information om oss, våra lokala företag, våra varumärken och våra aktiviteter i din jurisdiktion hittar du på www.rb.com.

Definitioner

Uttrycket ”Personuppgifter” (i vissa länder även ”personliga data” eller ”personligt identifierbar information”) avser all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person. Detta omfattar mer än bara information av personlig eller privat karaktär, och avser även information som t.ex. ditt namn, ditt födelsedatum och din e-postadress.

Med ”känsliga personuppgifter” (i vissa länder ”känslig personlig information” eller ”särskilda datakategorier”) avser vi alla personuppgifter som avser en persons ursprung eller etniska tillhörighet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar, medlemskap i fackföreningar, genetiska data eller biometriska data som bearbetas i syfte att unikt identifiera personen, data avseende hälsa, eller data avseende en persons sexualliv eller sexuella orientering. Begreppet innefattar också information om en persons brott eller fällande domar, samt all annan information som bedöms känslig under gällande dataskyddslagar.

Snabbreferens

1. Integritetsmeddelandets omfattning

2. Rättvis och laglig bearbetning

3. Så här inhämtar vi dina personuppgifter

4. Vi använder dina personuppgifter i dessa syften

5. Så kan dina personuppgifter delas

6. Så skyddar vi dina personuppgifter

7. Dina val när det gäller direktreklam

8. Dina rättigheter

9. Reklamationer

10. Så länge lagrar vi dina personuppgifter

11. Barn

12. Överföringar till andra länder

13. Kontakta oss

14. Ändringar av det här integritetsmeddelandet

1.                   Integritetsmeddelandets omfattning

Vårt integritetsmeddelande gäller för alla personuppgifter som vi samlar in, använder, delar eller på annat sätt bearbetar genom våra affärsaktiviteter, både online och offline, som visar, länkar till eller hänvisar till det här integritetsmeddelandet, inklusive:

·   våra webbplatser,

·   våra officiella sidor på sociala medier,

·   vår e-post,

·   våra appar,

·   våra kampanjer online och offline, samt

·   dina samtal eller korrespondens med våra representanter.

I det här dokumentet beskriver vi våra onlineaktiviteter som ”platser” och våra offlineaktiviteter som ”tjänster”.

Du måste vara medveten om det faktum att våra platser kan innehålla hyperlänkar till webbplatser, appar osv. som tillhör tredje part. Dessa kontrolleras inte av oss och täcks inte in av det här integritetsmeddelandet. Vi har inget ansvar för innehåll och aktiviteter i dessa webbplatser, appar eller liknande från tredje part. Eftersom tredje part kan samla in dina personuppgifter bör du läsa dessa tredje parters integritetspolicyer när du vill veta mer om hur de använder dina personuppgifter.

Våra webbplatser använder cookies. Mer information om det här ämnet hittar du också i vår cookiepolicy.

När du använder våra platser eller tjänster bör du alltid läsa våra användningsvillkor.

 

2.                   Rättvis och laglig bearbetning

I vissa fall, när så krävs enligt lokala lagar kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till att bearbeta dina personuppgifter för ett visst syfte.

Vi kommer endast att samla in, använda, dela eller på annat sätt bearbeta dina personuppgifter när det är rimligt och lagligt att göra detta.

Om du inte vill uppge dina personuppgifter kanske vi inte kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du har begärt.

3.                   Hur inhämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som inhämtas från dig direkt

Vi hämtar först in dina personuppgifter direkt från dig själv, t.ex. när du börjar abonnera på ett nyhetsbrev, registrerar dig på våra webbplatser, köper en produkt från oss, fyller i en enkät, skriver en kommentar eller en förfrågan, publicerar något på våra sociala mediesidor, abonnerar på reklamutskick osv.

Personuppgifter som samlas in på det här sättet kan även innefatta:

·   namn,

·   adress,

·   e-postadress,

·   användarnamn,

·   telefonnummer (och inspelningar om du ringer vår konsumenttelefon),

·   kreditkort eller annan betalningsinformation,

·   ålder,

·   födelsedatum,

·   kön,

·   information om produktköp och användning,

·   information om hushållet,

·   information, synpunkter eller innehåll som du uppger avseende dina marknadsföringspreferenser,

·   användargenererat innehåll, postningar och innehåll som du skickar till våra platser,

·   vid begränsade omständigheter, information som du har uppgivit för oss rörande din familj eller andra personer. I dessa fall förutsätter vi att du har behörighet att dela alla personuppgifter som du uppger för oss om dem,

·   Känsliga personuppgifter, t.ex. information som avser din bild, hälsa (inklusive information avseende produktanvändning och medicinsk historik), sexualliv (och relaterat beteende) samt biometri och som samlats in under frivilliga konsumentrelaterade forskningsstudier (t.ex. ansiktsigenkänning, hjärtfrekvens och hudtillstånd),

·   demografisk information, eller

·   några andra personuppgifter som du frivilligt förser oss med direkt.

Personuppgifter som inhämtas automatiskt

Dessutom kan vissa personuppgifter samlas in automatiskt när du besöker eller använder våra platser (och tredjeparts tjänstleverantörer som arbetar på vårt uppdrag), till exempel information som samlas in via cookies och annan teknik (till exempel webbanalysverktyg och pixeltaggar) på våra webbplatser. Läs också vår cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies och andra automatiserade datainsamlingssätt.

Personuppgifter som samlas in på det här sättet kan även innefatta:

·   information om din (mobil-) enhet eller typ av webbläsare,

·   information om det sätt på vilket du använder våra webbplatser, till exempel detaljer om de webbsidor du har besökt, banneradresser och hyperlänkar som du klickar på osv.,

·   om du har öppnat e-postmeddelanden som vi har skickat till dig,

·   webbplatser som du besökte innan du anlände till någon av våra webbplatser,

·   din IP-adress,

·   hyperlänkar som du har klickat på,

·   ditt användarnamn, profilbild, kön, nätverk och all annan information som du väljer att dela när du använder platser hos tredje part (till exempel när du använder ”Gilla”-funktionen på Facebook eller funktionen +1 på Google+),

·   din MAC-adress,

·   information som du väljer att dela genom att använda sociala medieverktyg som finns inbyggda i våra webbplatser eller genom att använda dina inloggningsuppgifter från sociala medier för att få åtkomst till vissa RB-produktwebbplatser eller applikationer, samt

·   information som du delar med oss avseende din geografiska plats. Enligt lokala lagar kommer vi endast att använda information som du har givit ditt samtycke till att vi använder.

Personuppgifter som inhämtas från andra källor

Slutligen kan vi även inhämta personuppgifter om dig från andra källor. Dessa andra källor kan innefatta:

·   våra betrodda affärspartners,

·   sociala medieplatser,

·   organisationer inom konsumentforskning,

·   kreditinstitut,

·   mellanhänder som underlättar dataöverföring, samt

·   andra medlemmar i vår grupp.

Personuppgifter som har inhämtats på det här sättet kan innefatta dina intressen, till exempel hobbyer och husdjur, data från konsument- och marknadsundersökningar, inköpsbeteenden, offentligt observerade data eller aktiviteter som t.ex. bloggar, videoklipp, Internetposter och användargenererat innehåll.

4.                   Vi använder dina personuppgifter i dessa syften

Vi kan använda dina personuppgifter för våra affärssyften, till exempel:

·   hantering och administration av ditt inköp, till exempel för att ge dig information om ditt inköp, bearbeta dina betalningar, leverera inköpta produkter och tjänster, samt erbjuda dig nödvändig kundservice,

·   tillåta dig delta i kampanjer, tävlingar, undersökningar och omröstningar,

·   tillåta dig dela information och idéer på våra sociala mediesidor, fora, bloggar och andra kommunikationskanaler, för att delta på sociala medier och skicka meddelanden till en vän via våra platser eller webbplatser hos våra betrodda affärspartners,

·   förstå dina behov bättre så att vi kan tillhandahålla mer relevant information, analysera och utvärdera våra företagsaktiviteter, testa, utveckla och utvärdera nya produkter samt förbättra våra befintliga produkter och tjänster, utföra marknadsundersökningar och granskningar, identifiera användartrender samt undersöka effektivitetsgraden hos våra marknadsföringskampanjer samt fastställa hur nöjda våra kunder är,

·   berätta om våra produkter och tjänster, samt skicka dig kampanjmaterial (till exempel meddelanden om nya produkter, kampanjer, sparprogram, gemensamma kampanjer och andra program) avseende våra varumärken samt varumärken som tillhör våra noggrant utvalda betrodda affärspartners, förutsatt att du har samtyckt till sådan marknadsföring där så krävs enligt lokala lagar,

·   hantera våra platser, och anpassa upplevelse och innehåll på våra platser efter dina tidigare aktiviteter på våra platser, så att vi kan personanpassa din upplevelse när du besöker våra platser,

·   svara på dina frågor eller önskemål,

·   hantera alla produktproblem som du anmäler till oss,

·   administrera allmänna register, samt

·   uppfylla juridiska och lagstadgade krav.

Lokala lagar kan kräva att det här integritetsmeddelandet anger de juridiska grunder på vilka vi förlitar oss i syfte att bearbeta dina personuppgifter. I dessa fall är vår användning av dina personuppgifter tillåten enligt lag eftersom:

·   det är nödvändigt för våra legitima intressen att kunna genomföra effektiva leveranser av information, tjänster och produkter till dig samt att utföra vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt (i samtliga fall under förutsättning att sådana intressen inte omöjliggörs av dina rättigheter),

·   det är nödvändigt för att vidta de åtgärder som krävs för att ingå ett avtal med dig om produkterna som du köper, eller för att utföra våra åtaganden enligt ett sådant avtal,

·   det är nödvändigt för att uppfylla alla juridiska eller lagstadgade åtaganden som vi omfattas av, samt

·   under begränsade omständigheter, och om så krävs enligt lokala lagar, där du har samtyckt till att vi bearbetar dina personuppgifter, till exempel när du väljer opt-in för marknadsföring, eller bearbetning av känsliga personuppgifter, till exempel hälsorelaterad information, efter uttryckligt samtycke.

Vi kan skapa anonyma dataposter baserat på personuppgifter genom att utelämna information (till exempel ditt namn) som gör uppgifterna personligt identifierbara. Vi använder sådana anonyma data för att analysera våra produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att använda sådana anonyma data i alla syften samt att dela anonyma data med tredje part, inklusive, men inte begränsat till våra forskningspartners, enligt vårt eget gottfinnande.5.                   Så kan dina personuppgifter delas

Delning inom grupp

Dina personuppgifter kan delas mellan olika företag och varumärken inom vår grupp, enligt de syften som anges i det här integritetsmeddelandet. Enligt uppgifterna ovan gäller det här integritetsmeddelandet för användningen av dina personuppgifter inom alla dessa företag och varumärken.

Tredjeparts tjänstleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter med betrodda tredjeparts tjänstleverantörer som arbetar på vårt uppdrag, till exempel marknadsföringsagenturer, e-handelspartners, tjänstleverantörer inom programvara, datalagring och annan IT-teknik, handlare som säljer RB-produkter, callcenter, betaltjänster osv. Dessa tredjeparts tjänstleverantörer får inte använda dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla tjänster som har beställts av oss eller på annat sätt i enlighet med våra anvisningar.

Andra betrodda tredje parter

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra betrodda tredje parter, till exempel våra affärspartners, annonsörer (där vi har tillåtelse att göra detta) och datautbyten, så att vi kan erbjuda dig skräddarsytt innehåll, inklusive mer relevanta annonser för produkter och tjänster som kan intressera dig. Dessa tredje parter kan skapa och ha åtkomst till sina egna cookies, webbsignaler och liknande spårningssystem på din enhet för att kunna ge dig anpassat innehåll och anpassade annonser när du besöker RB-webbplatser.

Våra webbplatser och/eller applikationer kan också tillåta dig att logga in via ett socialt nätverk eller andra konton från tredje part. Ett exempel på inloggning via tredje part är ”Logga in med Facebook”. Om du loggar in på en av våra webbplatser med ett konto från ditt sociala nätverk eller annat konto från tredje part kan vi samla in information som du godkänner att vi hämtar från detta sociala nätverk eller tredje part. Inloggningsfunktionen kan också överföra information till det sociala nätverket eller tredje part, till exempel ditt användarnamn och lösenord, för att verifiera att det verkligen är du. Det sociala nätverket eller tredje part kan också automatiskt samla in information som t.ex. din IP-adress, information om din webbläsare och enhet, samt adressen till den webbsida som du besöker på vår webbplats. Inloggningsfunktionen kan också placera och läsa cookies från sådan tredje part, och dessa kan innehålla en unik identifierare som det sociala nätverket eller annan tredje part tilldelar dig. Funktionen hos inloggningen och din användning av inloggningen styrs av integritetspolicyn och villkoren hos den part som tillhandahöll funktionen, och inte av det här integritetsmeddelandet.

Förvärv

Om ett annat företag förvärvar (en del av) vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar, kommer detta företag att förvärva all eller delar av de personuppgifter som har insamlats av oss och överta de rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter enligt beskrivningen i det här integritetsmeddelandet. Om insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning inträffar kan dina personuppgifter också överföras som en affärstillgång i enlighet med gällande lag.

Nödvändiga upplysningar

Vi kan dela dina personuppgifter om vi tror att sådan upplysning är nödvändig eller lämplig i samband med våra åtaganden enligt gällande lag:

·   i samband med alla juridiska utredningar,

·   för att uppfylla gällande lagar eller besvara eventuella delgivningar, stämningar eller rannsakningar,

·   för att skydda eller försvara våra rättigheter, eller

·   för att undersöka eller assistera i att förebygga alla överträdelser eller potentiella överträdelser av lagen, det här integritetsmeddelandet eller några tillämpliga användningsvillkor.

6.                   Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi sätter stort värde på det förtroende du ger oss.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot ofrivillig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig spridning eller åtkomst samt mot alla andra former av olaglig behandling.

Vid insamling eller överföring av känsliga personuppgifter använder vi diverse ytterligare säkerhetssystem och rutiner som hjälper till att skydda din information.

De personuppgifter som du ger oss lagras på datorsystem som står på kontrollerade anläggningar där endast ett begränsat antal personer har åtkomst, och endast vid särskilt behov för att kunna utföra sina uppgifter och tillhandahålla alla tjänster som du har beställt.

När vi bearbetar högkonfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) över Internet skyddas informationen genom kryptering.

 

 

7.                   Dina val när det gäller direktreklamVi kan med jämna mellanrum skicka dig gratis nyhetsbrev, enkäter, erbjudanden och annat kampanjmaterial som beskriver våra produkter och tjänster som vi tror kan vara till nytta för dig, om du har valt opt-in för att ta emot sådana meddelanden via e-post eller någon annan elektronisk kanal (där sådan opt-in krävs enligt lokal lag).Om du inte vill ta emot sådan kommunikation mer har du alltid möjlighet att välja ”opt out” och följa anvisningarna för avbeställning i vart och ett av våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt (se vår kontaktinformation under ”kontakta oss” nedan).I de fall detta tillåts enligt gällande lag kan vi skicka servicemeddelanden som identifierar alla uppdateringar till i vårt integritetsmeddelande (även om du har valt bort mottagning av marknadsföringsmeddelanden från oss).8.                   Dina rättigheter

Beroende på din geografiska plats kan du ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du kan i synnerhet ha rätt att:

·   beställa en kopia av de personuppgifter som vi har om dig,

·   begära att vi uppdaterar de personuppgifter som vi har om dig, eller korrigera alla personuppgifter som du menar är felaktiga eller ofullständiga,

·   begära att vi tar bort personuppgifter som vi har om dig, eller begränsar det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”),

·   dra tillbaka samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den utsträckning som sådan behandling baseras på samtycke),

·   protestera mot vår behandling av dina personuppgifter (inklusive direktmarknadsföringssyften), eller

·   begära att dina personuppgifter överförs till dig eller till en annan datakontrollant (”dataflyttbarhet” till höger).

Under vissa omständigheter kan vi dessutom behandla dina personuppgifter genom automatiserade beslut, inklusive profilbearbetning. Detta kan innefatta segmentering och specialanpassning av data så att vi kan matcha din kommunikation och produkter med uppfattade behov. Beroende på din geografiska plats kan du begära att inte omfattas av automatiserade beslut, inklusive profilbearbetning.

Om du vill använda dig av dessa rättigheter eller förstå om de gäller i ditt fall ber vi dig klicka här och fylla i och skicka in en förfrågan online. Du kan alternativt kontakta oss enligt ”kontakta oss” nedan.

9.                   Reklamationer

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter eller någon integritetsfråga eller begäran som du har gjort hos oss har du rätt att lämna in ett klagomål till lokal dataskyddsregulator.

10.               Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen krävs för de ändamål som beskrivs i det här integritetsmeddelandet eller för att på annat sätt uppfylla juridiska eller lagstadgade krav som gäller för oss.

När dina personuppgifter behandlas:

·   i samband med ditt avtal med oss, sparar vi dina personuppgifter under 7 år efter slutförande av en beställning enligt avtal,

·   i syfte att uppfylla juridiska och lagstadgade krav sparar vi dina personuppgifter enligt gällande lag, och

·   I alla övriga fall behandlar vi dina personuppgifter beroende på typ under upp till två (2) år från det datum då vi senast haft kontakt med dig.

 

11.               Barn

De flesta av våra webbplatser riktar sig inte mot barn och barn under 16 års ålder ska inte uppge några personuppgifter via våra webbplatser.

Om du är förälder till eller vårdnadshavare för ett barn under 16 år som har registrerat sig på någon av våra webbplatser, eller om du har anledning att tro att barnet har skickat personuppgifter till oss ber vi dig gå till ”kontakta oss” nedan och begära att informationen tas bort. Information som frivilligt skickas in av barn via e-post, forum, chattsessioner osv kan användas av andra parter i syfte att generera oönskad e-post. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att informera barn om säker och ansvarsfull Internetanvändning.

Beroende på geografisk plats och vad som är tillåtet enligt lokala lagar kan vi inhämta information om dina barn i syfte att ge dig relevant information om våra produkter och tjänster.

12.               Överföringar till andra länder

Dina personuppgifter kan överföras till och bearbetas i andra länder där lagar som reglerar behandling av personuppgifter kanske inte är lika stränga som lagarna i ditt land (inklusive jurisdiktioner utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

I dessa fall, där så krävs enligt lokala lagar kommer vi att säkerställa att det finns tillräckliga skydd för att skydda dina personuppgifter. Beroende på geografisk plats för det RB-organ som exporterar relevanta personuppgifter kan sådana tillräckliga skydd bestå av ett dataöverföringsavtal med mottagaren baserat på normala avtalsmässiga klausuler godkända av EU-kommissionen. Ytterligare detaljer om dessa överföringar och kopior på dessa avtal finns tillgängliga från oss på begäran, i de fall då vi är skyldiga att tillhandahålla dem.

Genom att använda våra platser och tjänster ger du ditt uttryckliga samtycke till att dina personuppgifter överförs och bearbetas på det här sättet, i den utsträckning som gäller enligt gällande lag.

13.               Kontakta oss

Vi välkomnar dina synpunkter. Om du har några kommentarer, frågor eller klagomål avseende det här integritetsmeddelandet eller vår bearbetning av dina personuppgifter, eller om du vill använda dig av några av de rättigheter som beskrivs under ”dina rättigheter” ovan, och som gäller på din geografiska plats, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till PrivacyOffice@rb.com.

Du kan också skriva till oss:

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Storbritannien,

14.               Ändringar av det här integritetsmeddelandet

Det här integritetsmeddelandet ändrades senast 24 maj 2018. Det här dokumentet är ett meddelande till dig och det utgör inte något avtal mellan oss. Vi kan modifiera eller ändra innehållet då och då. När vi gör ändringar av det här integritetsmeddelandet kommer vi att uppdatera revideringsdatumet överst i det här integritetsmeddelandet. Om sådana ändringar är av omfattande art kommer vi att informera dig. Det nya modifierade eller ändrade integritetsmeddelandet gäller från angivet revideringsdatum. Kontrollera alltid att du har läst den senaste versionen av integritetsmeddelandet.