Fortsätt till huvudinnehåll
Save water image

# StopSkyll

Hver gang vi skyller, kaster vi bort opptil 25 liter vann.

HVA ER UTFORDRINGEN

Sverige har ferskvann i overflod. Men siden klimaendringene fører med seg uforutsigbare værforhold og stigende sommertemperaturer, kan Sverige også bli truet av vannmangel. Den økende tørken påvirker grunnvannsnivået og dermed vannet i springen, noe som fører til lav vannstand i innsjøer, vassdrag og grunnvannsmagasiner.

 

Opptil 25 liter

Ved ikke å skylle oppvasken før du setter den i oppvaskmaskinen, kan vi spare opptil 25 liter per tallerken.

Vårt manifest

6 måter å spare vann på

Når vi vet hvor vi sløser med vann, kan det inspirere oss til å gjøre noe positivt. Det er mange ting hver og en av oss kan gjøre for å redusere vannforbruket, og det vi gjør som enkeltpersoner kan utgjøre en stor forskjell. Sammen må vi redusere vannforbruket vårt for å redusere trusselen om alvorlig vannmangel.
Aria label for CTA123456