Fortsätt till huvudinnehåll

FINISH MASKINRENS

Finish dyptrensende middel rengjør de delene av oppvaskmaskinen som du ikke kan se, og fjerner fett og kalkavleiringer i rørene.
Velg forpakningsstørrelse:
Velg duft:
nr1

*Varemerket Finish er #1 solgte på verdensbasis i kategorien vaskemiddel for oppvaskmaskin (kilde: NielsenIQ RMS-data).

PRODUKTOVERSIKT

Med tiden kan kalk- og smussavleiringer bygge seg opp i oppvaskmaskinens skjulte deler, som ledninger, skyllearmer og filtre. Dette kan skape et uhygienisk miljø og vond lukt. Den kraftige tosjiktsformelen i Finish Dishwasher Deep Cleaner fjerner skjult smuss og kalk, og gjør oppvaskmaskinen 100 % mer hygienisk*.

*på kalkavleiringer sammenlignet med bruk av Finish-oppvaskmiddel alene.

Sikkerhet og oppbevaring

Oppbevares tørt og borte fra varme og fuktighet

Oppbevares utilgjengelig for barn
FARE: TRIDECETH-3. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann
Machine Cleaner

Ofte stilte spørsmål

Bruk av maskinrens er viktig for vedlikeholdet av oppvaskmaskinen, slik at den fortsetter å fungere problemfritt og rengjør oppvasken på best mulig måte.
Finish maskinrens er utviklet for å beskytte oppvaskmaskinen på to måter:

Ved å fjerne fett eller matrester.

Ved å bryte ned kalkavleiringer som kan forårsakes av kalsium i vannet.

Finish flytende maskinrens er perfekt til å fjerne kalk og fett i skjulte hjørner på oppvaskmaskinen. Dette produktet rengjør maskinen i dybden og etterlater den hygienisk ren og velduftende. Det er perfekt for å opprettholde maskinens tilstand og til vedlikehold. Finish In Wash rengjøringstabletter kan brukes under en vanlig oppvasksyklus og er perfekte til å takle en ekstra skitten oppvask slik at oppvasken blir skinnende ren.

Rengjøring av oppvaskmaskinen er nødvendig for å forlenge maskinens levetid og effektivitet. Det er også viktig å holde oppvaskmaskinens miljø hygienisk slik at du får en skinnende ren oppvask.
Akkurat som alle andre verktøy og apparater trenger oppvaskmaskinen regelmessig rengjøring for å holde seg i topp stand. Maskinen kan fortsette å fungere uten rutinemessig rengjøring, men over tid vil fett og kalk bygge seg opp og forstyrre rengjøringen, noe som kan føre til vond lukt.
For å holde maskinen i gang, i tillegg til å få den til å lukte godt og rengjøre skikkelig, anbefaler vi at du bruker en maskinrens som Finish Dishwasher Cleaner hver tredje måned (eller så fort du merker avleiringer eller vond lukt)

FULLFØR RENGJØRINGEN

For en optimal oppvaskopplevelse kan du prøve ...