Fortsätt till huvudinnehåll

FINISH SKYLLEMIDDEL

Regelmessig bruk av Finish Rinse Aid forhindrer vannflekker og gir skinnende glans på glass og tallerkener.
Velg forpakningsstørrelse:
Velg duft:
nr1

*Varemerket Finish er #1 solgte på verdensbasis i kategorien vaskemiddel for oppvaskmaskin (kilde: NielsenIQ RMS-data).

PRODUKTOVERSIKT

Uansett hvilket oppvaskmiddel du bruker, kan oppvasken være våt og glassene flekkete etter endt vask. For å få oppvasken helt tørr og blank må du kanskje tørke den med et oppvaskhåndkle eller vaske den på nytt. Takket være den kraftige formelen sørger Finish skyllemiddel for 100 % bedre tørking* og forhindrer vannsøl. Finish skyllemiddel beskytter oppvasken mot vannflekker og gir glass og porselen en vakker glans. Ved regelmessig bruk vil denne spesialformuleringen bidra til å gjøre oppvasken tørr og stripefri - slik at den er klar til neste store matrett!

*sammenlignet med bruk av Finish-oppvaskmiddel alene

Sikkerhet og oppbevaring

Forsegl alltid flasken på nytt etter bruk
Oppbevares tørt og borte fra varme og fuktighet
Oppbevares utilgjengelig for barn

ADVARSEL: TRIDECETH-6. Gir alvorlig øyeskade. Inneholder Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Ofte stilte spørsmål

Med litt hjelp fra skyllemiddel kan du forvente blankere og tørrere oppvask (sammenlignet med kun oppvaskmiddel):
  • Skyllemiddelet forhindrer at mat- og drikkepartikler havner på oppvasken etter endt syklus
  • Bekjemper stygge vannflekker som setter flekker på både oppvaskmaskinen og kjøkkenutstyret
  • Kjøkkenutstyret blir skinnende rent hver gang, i stedet for å ha rester, fett eller vannstriper
  • Det sørger for at du virkelig sparer tid: Skyllemiddelet sprer dråpene som lander på oppvasken slik at oppvasken kommer tørr ut av maskinen
Skyllemiddelet skal plasseres i dispenseren for flytende skyllemiddel som er plassert i nærheten av vaskmiddelkoppen i oppvaskmaskinen.

Det er enkelt å bruke skyllemiddel. Vi anbefaler å bruke skyllemiddel i disse enkle trinnene:

Finn dispenseren for flytende skyllemiddel som vanligvis er et sirkelrundt kammer plassert ved siden av der tablettene plasseres

Fyll opp skyllemiddelkammeret og sørg for å tørke opp eventuelt søl

Skyllemiddelet frigjøres automatisk i skyllesyklusen hver gang du slår på oppvaskmaskinen

FULLFØR RENGJØRINGEN

For en optimal oppvaskopplevelse kan du prøve ...