Fortsätt till huvudinnehåll

FINISH POWER ALL-IN-1 TABLETTER 90T Regular

Vår Powerball tablett er laget for skinnende ren og blank oppvask, første gang, hver gang.
Velg forpakningsstørrelse:
nr1

*Varemerket Finish er #1 solgte på verdensbasis i kategorien vaskemiddel for oppvaskmaskin (kilde: NielsenIQ RMS-data).

PRODUKTOVERSIKT

Finish Power All in 1, en alt-i-ett-løsning for oppvasken. Vår Powerball tablett er laget for skinnende ren og blank oppvask, første gang, hver gang.

Sikkerhet og oppbevaring

Forsegl alltid pakningen på nytt etter bruk
Oppbevares tørt og borte fra varme og fuktighet
Oppbevares utilgjengelig for barn
ADVARSEL: Gir alvorlig øyeirritasjon. Inneholder Subtilisin Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Power AIO-tabletter

Ofte stilte spørsmål

Det er ikke nødvendig! Forskylling hører til i fortiden. Og selv om mange husholdninger gjør det, er det tidkrevende og sløsing med dyrebare ressurser.
Moderne vaskemidler, som Finish Power All-in-1, inneholder både blekemiddel og enzymer og anbefales av oppvaskmaskinprodusentene for bruk uten forskylling.
Blekemiddel bekjemper vanskelige flekker som te og kaffe, i tillegg bryter enzymer ned proteiner og stivelse. Alt du trenger å gjøre er å skrape de største bitene ned i søppelbøtten og fylle oppvaskmaskinen.

Oppvasktabletter inneholder overflateaktive stoffer som påvirker væsken de tilsettes, slik at den blir mer effektiv til å løfte opp og vaske bort smuss. De inneholder også enzymer (for å bryte ned stivelsesholdige matvarer og proteiner), byggemidler (for å takle hardt vann) og trygge blekemidler.

Når du har lagt oppvasktabletten i dispenseren, vil maskinen frigjøre innholdet på det optimale tidspunktet slik at tabletten går i oppløsning i vannet, frigjør alle ingrediensene og gjør oppvasken ren!

Oppvasktabletter skal bare legges i rommet for oppvaskmiddel, ikke løst i selve oppvaskmaskinen.
Vaskemiddeltabletter skal alltid plasseres i vaskemiddeldispenseren.
Hvis du plasserer tabletten nederst i oppvaskmaskinen, er det sannsynlig at den løses opp for raskt slik at vaskemiddelet frigjøres under forvasken og det ikke er noe vaskemiddel igjen til hovedvasken. Dette vil redusere vaskeeffektiviteten.
Standard holdbarhetstid for oppvasktabletter er to år, men det er best å ikke hamstre Finish-produkter i tilfelle produktet og emballasjen forringes over tid.
Selv om en oppvasktablett som har gått ut på dato ikke skader kjøkkenutstyret eller oppvaskmaskinen, kan den være mindre effektiv enn når den brukes innen riktig tidsramme.

FULLFØR RENGJØRINGEN

For en optimal oppvaskopplevelse kan du prøve ...