Fortsätt till huvudinnehåll

FINISH ULTIMATE TABLETTER 50T Regular

Finish Ultimate All in 1-tabletter, for dyprengjøring og glans første gang, hver gang. Den avanserte kjemien med 2x mer rengjøringskraft* bryter effektivt ned alle typer matrester, også gjenstridige inntørkede flekker som har sittet på i 48 timer, uten forskylling.
Velg forpakningsstørrelse:
Velg duft:

*Varemerket Finish er #1 solgte på verdensbasis i kategorien vaskemiddel for oppvaskmaskin (kilde: NielsenIQ RMS-data).

PRODUKTOVERSIKT

Finish Ultimate All in 1-tabletter, for dyprengjøring og glans første gang, hver gang. Den avanserte kjemien med 2x mer rengjøringskraft* bryter effektivt ned alle typer matrester, også gjenstridige inntørkede flekker som har sittet på i 48 timer, uten forskylling. Tablettene beskytter og vedlikeholder glass og bestikk, slik at de skinner oppvask etter oppvask. Avanserte ytelse med 15 % mindre kjemisk vekt enn Finish sine tradisjonelle hardpressede tabletter**.

*Rengjøringsstoffer sammenlignet med Finish Power

**Sammenlignet med Finish Power

Sikkerhet og oppbevaring

Forsegl alltid pakningen på nytt etter bruk
Oppbevares tørt og borte fra varme og fuktighet
Oppbevares utilgjengelig for barn
ADVARSEL: Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Inneholder Subtilisin. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Quantum ultimate tabletter

HÅNDTERES OG OPPBEVARES PÅ EN SIKKER MÅTE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lukk posen godt.

Ofte stilte spørsmål

Finish Ultimate tabletter er et oppvaskmiddel uten innpakning. Alt du trenger er én Ultimate-tablett til én oppvaskmaskinsyklus. Den er laget av en biologisk nedbrytbar, 100 % vannløselig film som raskt løses opp i oppvaskmaskinen. Det betyr at fukt og fuktighet kan være et problem og til og med føre til at tablettene kleber seg sammen eller løser seg opp utenfor maskinen. Ikke løsne tablettene hvis de sitter sammen. Det er greit å plassere inntil 2 fastklemte tabletter i bunnen av maskinen dette skjer.

Håndter Finish Ultimate tabletter kun med helt tørre hender. Våte hender etterlater fuktighet i emballasjen og på resterende tabletter i pakken, noe som fører til at de kleber seg sammen.

Lukk glidelåsen på emballasjen godt for å unngå at fuktighet trenger inn, og oppbevar den på et tørt sted, borte fra fuktighet og utilgjengelig for barn.

Det er ikke nødvendig! Forskylling hører til i fortiden. Og selv om mange husholdninger gjør det, er det tidkrevende og sløsing med dyrebare ressurser.
Moderne vaskemidler, som Finish Ultimate, inneholder både blekemiddel og enzymer og anbefales av oppvaskmaskinprodusentene for bruk uten forskylling.
Blekemiddel bekjemper vanskelige flekker som te og kaffe, i tillegg til at enzymer bryter ned proteiner og stivelse. Alt du trenger å gjøre er å skrape de største bitene ned i søppelbøtten og fylle opp oppvaskmaskinen.
Oppvasktabletter inneholder overflateaktive stoffer som påvirker væsken de tilsettes, slik at den blir mer effektiv til å løfte opp og vaske bort smuss. De inneholder også enzymer (for å bryte ned stivelsesholdige matvarer og proteiner), byggemidler (for å takle hardt vann) og trygge blekemidler.
Når du har lagt oppvasktabletten i dispenseren, vil maskinen frigjøre innholdet på det optimale tidspunktet slik at tabletten går i oppløsning i vannet, frigjør alle ingrediensene og gjør oppvasken ren!
Oppvasktabletter skal bare legges i rommet for oppvaskmiddel, ikke løst i selve oppvaskmaskinen.
Vaskemiddeltabletter skal alltid plasseres i vaskemiddeldispenseren.
Hvis du plasserer tabletten nederst i oppvaskmaskinen, er det sannsynlig at den løses opp for raskt slik at vaskemiddelet frigjøres under forvasken og det ikke er noe vaskemiddel igjen til hovedvasken. Dette vil redusere vaskeeffektiviteten.
Standard holdbarhetstid for oppvasktabletter er to år, men det er best å ikke hamstre Finish-produkter i tilfelle produktet og emballasjen forringes over tid.
Selv om en oppvasktablett som har gått ut på dato ikke skader kjøkkenutstyret eller oppvaskmaskinen, kan den være mindre effektiv enn når den brukes innen riktig tidsramme.

FULLFØR RENGJØRINGEN

For en optimal oppvaskopplevelse kan du prøve ...