Hvordan vet man om det er trygt å vaske noe i oppvaskmaskinen?

5

Du har kanskje sett symbolet som indikerer at man kan vaske noe i oppvaskmaskinen. Det står ofte på bunnen av glassene eller tallerkenene dine. Men dette symbolet er ikke standardisert. De ulike produsentene av kjøkkenutstyr har sine egne metoder, prosesser og standarder for å bestemme hva som er trygt å vaske i oppvaskmaskinen.

Hva det betyr

At en produsent kan gå god for at et produkt kan vaskes i oppvaskmaskinen innebærer som oftest at produktet har blitt behandlet for å unngå at det tar skade av vaskemidler og høy temperatur. Dette virker begge veier selvfølgelig: dersom man for eksempel vasker produkter laget av termoplast (en plasttype med lavt smeltepunkt) i oppvaskmaskinen kan det gi store skader på maskinen.

Hvordan produsentene sørger for at produktene trygt kan vaskes i oppvaskmaskinen

Det finnes ulike teknikker for å forsikre at de ulike materialene og produktene trygt kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Glass

Under produksjonsprosessen blir de fleste typer glass gradvis oppvarmet og deretter avkjølt. Dette gjør glassene bedre rustet for å takle temperaturforandringer. Man kan også herde glassene gjennom en termisk eller kjemisk prosess for å gjøre de mer robuste og sterke.

Keramikk

For at keramikken trygt kan vaskes i oppvaskmaskinen må den gjennom en lignede prosess som glassene – altså sakte avkjøling. I tillegg tilsettes keramikken en slags glasur for å beskytte og styrke overflaten. Med dette får også keramikken lengre levetid.

Plast

Når det gjelder plast er typen plast det er snakk om avgjørende for å kunne avgjøre om det kan vaskes i oppvaskmaskinen. Plasttyper med lavt smeltepunkt kan smelte under de høye temperaturene i oppvaskmaskinen og skal ikke vaskes i maskin. I tillegg finnes det andre typer plast som kan bli skjøre og sprekke, og som dermed heller ikke er egnet for maskinvask.

Hvordan du vet om noe kan vaskes i oppvaskmaskinen

Det finnes ingen standard for hva som kreves for at noe er trygt å vaske i oppvaskmaskinen. Ulike produsenter av kjøkkenutstyr bruker ulike symboler for å vise at produktet kan vaskes i maskinen. Ofte er dette symbolet en tallerken eller et glass med vanndråper over. I tillegg vil det noen ganger stå eksplisitt at produktet kan vaskes i oppvaskmaskinen.